900 264 600
Teléfono y cita previa gratuitos
HORARIO
De dilluns a divendres de 8 - 21:30h.
Dissabte, diumenge i festius
de 9 - 21h
Té el banc que retornar-me el que he pagat a compte d’un habitatge no construït? Reviewed by Momizat on . Si la promotora o la cooperativa d'habitatges no té aval bancari, sí Ja hem comentat en alguna ocasió que les promotores que venen habitatges han de concertar u Si la promotora o la cooperativa d'habitatges no té aval bancari, sí Ja hem comentat en alguna ocasió que les promotores que venen habitatges han de concertar u Rating: 0
Inicio » Habitatge » Té el banc que retornar-me el que he pagat a compte d’un habitatge no construït?

Té el banc que retornar-me el que he pagat a compte d’un habitatge no construït?

triangulo

Si la promotora o la cooperativa d’habitatges no té aval bancari, sí

Ja hem comentat en alguna ocasió que les promotores que venen habitatges han de concertar un segur o aval bancari que garanteixi als compradors la recuperació dels seus diners, en cas que els habitatges no es construeixin o no es lliurin en el termini pactat.

No obstant això, no sempre ho fan, la qual cosa resulta especialment greu quan la promotora es declara insolvent, en aquest cas els compradors es queden sense el seu habitatge, i sense ningú que pugui retornar-los el que van pagar per ella.

No obstant això, aquesta situació no té per què ser així sempre. Hi ha ocasions en què el banc, malgrat no haver expedit l’aval ni haver-se compromès a gens amb el comprador, haurà de retornar-li les quantitats que va lliurar a compte del seu habitatge.

Sobre les promotores habitatges que no concerten aval ha de respondre el banc FONT pixabay.com

Sobre les promotores d’habitatges que no concerten aval ha de respondre el banc

FONT: pixabay.com

Com creiem que aquest és un tema d’interès per a moltes de vosaltres, a continuació volem aclariu-vos aquest supòsit, que, a més, és també extensible a les cooperatives d’habitatges.

La normativa que regula aquesta qüestió és, fonamentalment, la Llei 57/68, de 27 de juliol, sobre percebo de quantitats anticipades en la construcció i venda d’habitatges. Aquesta llei, en el que aquí us interessa, estableix que les promotores d’habitatges que rebin lliuraments a compte hauran de:

Contractar un segur o aval bancari que garanteixi als compradors la recuperació dels diners, per al cas que la construcció no s’iniciï o acabi en el termini pactat.

Cobrar aquestes bestretes a través d’un compte bancari “especial”, en la qual només estiguin aquestes quantitats, que únicament podran destinar-se a la construcció dels habitatges.

Ara bé, en els casos en els quals la promotora manca de segur o aval bancari, i no ha construït els habitatges per les quals va rebre dels compradors quantitats a compte, aquesta mateixa que llei que us comentem ordena i obliga als bancs a vigilar que les promotores compleixin amb el que es disposa en aquesta llei. Concretament, l’article 1.2 de la Llei 57/68 estableix, en el seu paràgraf 2º, que “els bancs on les promotores aperturen el compte especial hauran de, ‘sota la seva responsabilitat’, exigir l’esmentat segur o aval”.

Aquesta frase significa, segons els nostres tribunals de Justícia, que el banc exclusivament ha d’obrir a la promotora el compte especial si aquesta té el segur o aval. En cas contrari, haurà de respondre dels perjudicis que l’absència del segur o aval causi als compradors.

Els bancs on les promotores tinguin el compte en la qual es realitzen les aportacions a habitatge hauran exigir el segur FONT pixabay.com

Els bancs on les promotores tinguin el compte en la qual es realitzen les aportacions a l’habitatge hauran d’exigir el segur

FONT: pixabay.com

És a dir, segons la jurisprudència, si els compradors intentessin recuperar les quantitats que van lliurar a compte dels seus habitatges (per no haver-se construït o lliurat en termini), i no ho aconseguissin per falta del segur o aval, el banc haurà de pagar-los el que els correspondria cobrar si poguessin executar el segur o aval.

El fonament legal de la responsabilitat del banc ho constitueix l’esmentat article 1.2 de les Llei 57/68. La causa radica en l’incompliment, per part del banc, del deure vigilància que els imposa la Llei 57/68: obrir a la promotora un compte especial sense haver verificat que comptava amb el necessari segur o aval.

No obstant això, hem de comentar-vos també que quan es decideix iniciar una reclamació contra els bancs per l’incompliment del deure vigilància que els imposa la Llei 57/68  s’ha de plantejar sempre amb l’hagut de cuidat i dedicació. Estudiant ben el cas i amb garanties plenes. Per a això, és aconsellable a acudir a advocats experts en estafa d’habitatges i assegurar-nos que tot va a anar bé. En el nostre despatx sabem com ajudar-te.

Acerca del Autor

triangulo
Número de entradas : 180
triangulo

Deixe un comentari

triangulo

Subir