900 264 600
Teléfono y cita previa gratuitos
HORARIO
De dilluns a divendres de 8 - 21:30h.
Dissabte, diumenge i festius
de 9 - 21h
Quan i com es pot executar l’aval de la compra d’un habitatge? Reviewed by Momizat on . Sempre que hi hagi incompliment del promotor es pot sol·licitar la recuperació de les quantitats donades a compte   El primer que cal indicar respecte a le Sempre que hi hagi incompliment del promotor es pot sol·licitar la recuperació de les quantitats donades a compte   El primer que cal indicar respecte a le Rating: 0
Inicio » Habitatge » Quan i com es pot executar l’aval de la compra d’un habitatge?

Quan i com es pot executar l’aval de la compra d’un habitatge?

triangulo

Sempre que hi hagi incompliment del promotor es pot sol·licitar la recuperació de les quantitats donades a compte

 

El primer que cal indicar respecte a les preguntes que ens fem en aquest post sobre l’aval de la compra d’un habitatge és que la normativa a nivell estatal que regula aquesta matèria ve establerta per la Llei 57/1968, de 27 de juliol sobre percepció de quantitats anticipades en la construcció i venda d’habitatges i per l’establert en la Disposició Addicional Primera de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

Un aval bancari es podrà executar quan s’hagi produït l’incompliment del promotor, ja sigui en relació al termini d’iniciació de l’obra o al termini de lliurament de l’habitatge.

El contracte de segur o aval, unit al document fefaent en el qual s’acrediti la no iniciació de les obres o lliurament de l’habitatge, té caràcter executiu als efectes previstos en el Títol XV del Llibre II de la Llei d’Ordenació de l’Edificació i serveixen per exigir a l’assegurador o avalista la devolució dels diners que s’ha donat a compte.

 Un aval bancari es podra executar quan hagi produit incompliment del promotor FONT pixabay.com

Un aval bancari es podrà executar quan s’hagi produït l’incompliment del promotor

FONT: pixabay.com

 

Respecte a si és necessària la prèvia resolució del contracte de compravenda per executar l’aval o segur, convé dir que la llei no ho estableix de forma expressa, i si bé existeix alguna sentència en sentit contrari, la posició majoritària de la jurisprudència estima que no és necessària la prèvia declaració judicial o extrajudicial de resolució del contracte per poder executar l’aval o segur pel comprador, estant l’assegurador o avalista obligat a la devolució, amb independència de si el contracte ha estat resolt o no.

La quantitat a retornar serà la quantia rebuda en concepte de quantitats anticipades més l’interès legal dels diners fins al moment que es faci efectiva la devolució (o l’interès del sis per cent, si no és aplicable la Llei d’Ordenació de l’Edificació).

Ara bé, cal tenir en compte, que si a més ha existit un retard injustificat per l’asseguradora en la devolució, es podrà sol·licitar els interessos moratorios especials de l’article 20 de la Llei del Contracte de Segur. Ara bé, com ja hem comentat en alguna que una altra ocasió,  si no s’ha constituït l’aval, l’entitat on es diposita els diners tindrà responsabilitat enfront del comprador, si els diners s’ha dipositat en un compte i no exigeix al promotor la constitució de la garantia.

 La quantitat a retornar quan executa aval un habitatge sera els diners anticipats a compte mes interes legal FONT pixabay.com

La quantitat a retornar quan s’executa l’aval d’un habitatge serà els diners anticipats a compte més l’interès legal

FONT: pixabay.com

 

Pel que en aquest cas, encara quan l’entitat financera no tingui la condició d’avalista, respondrà de la devolució de les quantitats anticipades, en haver consentit el dipòsit de diners la destinació dels quals era la construcció d’uns habitatges, i no haver instat o exigit al promotor que contracti el corresponent aval o segur.

Per a un estudi complet d’aquest tema, en el cas que vostè es trobi en aquesta situació, és recomanable que acudeixi a advocats experts en matèria d’habitatge i s’informi. El nostre despatx pot ajudar-li en aquests casos.

Acerca del Autor

triangulo
Número de entradas : 180
triangulo

Deixe un comentari

triangulo

Subir