900 264 600
Teléfono y cita previa gratuitos
HORARIO
De dilluns a divendres de 8 - 21:30h.
Dissabte, diumenge i festius
de 9 - 21h
Inicio » Preferents Catalunya CaixaPage 5

Preferents Catalunya Caixa

triangulo

 

 

En el mes de juliol del 2013, tots els afectats per preferents i obligacions de deute subordinat de Catalunya Caixa, van veure com els seus estalvis van ser canviats per accions, i a posteriori es van veure forçats a vendre aquestes accions al Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), sobre la base de la resolució del 7 de juny de 2013, de la Comissió Rectora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (B.O.E. 11.6.2013).

 

Amb aquest bescanvi els afectats de Catalunya Caixa recuperaren entre un 34% i un 77%  dels seus estalvis: concretament en el cas de les participacions, la quantia recuperada va ser d’un 34% de mitjana; per al deute subordinat perpetu un 45% de mitjana, i per al deute subordinat amb venciment un 77,58% de mitjana.

 

El 20 de novembre del 2013 l’Agència Catalana del Consum va finalitzar el procés d’arbitratge de consum per participacions preferents i deute que s’havia iniciat al juliol de 2012. Pel que en l’actualitat, l’única alternativa per recuperar els seus estalvis és la via judicial.

 

Arriaga Associats és coneixedor que el bescanvi de preferents i subordinades per accions de Catalunya Caixa i posterior venda al Fons de Garantia de Dipòsits, ha estat un bescanvi forçós, ja que els afectats tenien dues alternatives: o vendre les accions al FGD i recuperar part dels seus estalvis, o quedar-se amb unes accions impossibles de liquidar ni transmetre tenint en compte que els títols de Catalunya Caixa no cotitzen en Borsa.  El nostre despatx també és coneixedor de la mala praxi que va dur a terme Catalunya Caixa a l’hora de comercialitzar les preferents i deute subordinat.

 

Per això Arriaga Associats està recuperant per la via judicial la resta dels diners invertits pels afectats en preferents i subordinades de Catalunya Caixa. Ens basem principalment en què aquesta venda no convalida el contracte nul o anul·lable, en virtut de l’establert en els articles 1208 i 1310 del Codi Civil, i per aplicació de la pacífica doctrina de la propagació de la ineficàcia del contracte. I en què la comercialització d’aquests productes va ser enganyosa.

 

Des d’Arriaga Associats defensem a tots aquells afectats perquè recuperin la totalitat dels diners invertits en les preferents i deute subrdinat de Catalunya Caixa.

 

Els jutjats estan admetent a tràmit totes les demandes de persones que han venut els accions al FGD, i volen recuperar les quanties restants i donar la raó als afectats.

 

En Arriaga Associats cobrem principalment quan el client aconsegueixi efectivament recuperar els seus diners.

 

Si ho desitja pot cridar sense cap tipus de compromís i sense cap cost per la informació  al  telèfon gratuït 900 264 600   o enviar  un correu electrònic a contacto@arriagaasociados.com, explicant-nos breument el seu problema i indicant-nos un telèfon per poder-nos comunicar amb vostè.

Caixa Catalunya va vendre participacions preferents i deute subordinat a 90.442 clients de l'entitat des de l’any 1999 i fins al 2008. Aquest any va treure l'última emissió de deute subordinat, que es va col·locar també al llarg del 2009. A més de 50.000 afectats van acudir al procés d'arbitratge per recuperar els seus diners sense pràcticament resultats positius. Com ja sabran, el deute subordinat és un pr ...

+info

Cada vegada són mes nombrosos els Jutjats de Barcelona i les sentències que estimen les demandes de nul.litat instades per la comercialització irregular de participacions preferents de Catalunya Caixa. En síntesi la major part dels jutges que ja han tingut ocasió de pronunciar-se sobre el cas consideren que Catalunya Caixa (al igual que altres entitats bancàries)  no van tenir en compte el perfil dels seus ...

+info

Els tribunals estan donant la raó majoritàriament als afectats per preferents que van decidir acudir a la via judicial per recuperar els seus estalvis, però això no és obstacle perquè les entitats controlades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) en molts casos decideixin recórrer les sentències que els són desfavorables. Així ocorre en Catalunya Caixa, segons han assenyalat algun dels afecta ...

+info

Som a punt de veure finalitzar els processos d'arbitratge, tant de Bankia com de Catalunya Banc i hem de dir que Arriaga Asociados ha aconseguit en les últimes setmanes a Catalunya noves condemnes com a conseqüència del rebuig dels arbitratges per preferents i subordinades. Com ja sabran el resultat provisional dels arbitratges han estat ben desiguals, doncs mentre que en el cas de Bankias'han rebutjat el 3 ...

+info

Els clients de les preferents i, en menor mesura, del deute subordinat de  Catalunya Banc (i en general de la resta d'entitats nacionalitzades) que han demandat al banc han tingut bons resultats. Només en el 4% dels casos resolts els jutges han donat la raó a les entitats. El percentatge de demandes a favor dels bancs disminueix. Fa poc més d'un any estava prop del 10% i ara han caigut al 4%. El percentatge ...

+info

A hores d'ara ja sabem que els empleats de Catalunya Caixa no només rebien certes “pressions” per col·locar participacions preferents i obligacions subordinades entre els seus clients o perquè les adquirissin ells mateixos o els seus familiars directes, sinó que a més la informació que obtenien internament per part de l'entitat i, que per tant, transmetien als seus clients era clarament equívoca i tendencio ...

+info

Des que aquell 8 d'abril de 2013, en el qual els tribunals notificaven la primera sentència contra Catalunya Caixa per la comercialització de participacions preferents i deute subordinat, a l'entitat no han parat de caure-li centenars de condemnes per la venda d'aquests productes. En aquella ocasió, la resolució considerava que el personal de l'oficina bancària, responsable de l'operació, no havia ofert als ...

+info

Fa exactament un any, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) va decidir anunciar les quitances que les entitats participades haurien d’aplicar forçosament a les participacions preferents i al deute subordinat. Per variar, els afectats de Catalunya Caixa van ser molt perjudicats amb aquesta decisió. Els titulars de participacions preferents de Catalunya Caixa van perdre el 61% de l’import nomina ...

+info

Fins al 12 de juliol del 2013, Catalunya Caixa va estar admetent la presentació de sol·licituds d’arbitratge per part d’aquells clients que volien recuperar la part dels seus estalvis que havia estat objecte de les quitances practicades, en primera instància, pel FROB i, amb posterioritat, pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit (FGD). Des d'aquella data fins ara, molts clients de Catalunya Ca ...

+info

Són cada vegada més les sentències que es decanten per ordenar la nul·litat de contractes de compra de participacions preferents. Els jutjats troben que la informació proporcionada sobre tal producte financer, per part de l'entitat que va comercialitzar-les, va resultar insuficient per al consumidor, que no va resultar capaç d'advertir quines eren les característiques principals d'aquest producte de risc i ...

+info
Subir